OM MIG

Jag, Madeleine, är examinerad sjuksköterska sedan 2012, samt specialistsjuksköterska sedan 2016. Certifierad inom estetiska injektioner. 


Tillsammas kommer vi fram till en behandlingsplan, byggt på dina förutsättningar och önskmål. Vi strävar efter ett naturligt resutat.
Vi arbetar MED det naturliga - inte EMOT.

​ 

  • Du som är klient hos Heartbliss har en patientförsäkring via mig på Folksam, för din trygghet
  • Vi använder bara välbeprövade och godkända produkter 
  • Kliniken är med i IVO (Inspetion för Vård och Omsorg)
  • Åldersgräns på kliniken är 18 år
  • Medlem i Estetiska Injektionsrådet
Varmt välkommen att boka en kostnadsfri konsultation!

info@heartbliss.se   I   0708-47 15 76